Sản Xuất & Dịch Vụ

1. Tư vấn thiết kế đồ gá, Jig, thiết bị trong sưởng sản xuất
2. Tư vấn thiết kế Body, JIG, Cuttinggate
3. Phát triển phần mềm, phần cứng, ứng dụng trong sản xuất
4. Thiết kế và thi công bàn thao tác theo yêu cầu
5. Thiết kế, gia công hệ thống xử lý nước thải trong nhà máy
6. Dịch vụ lâm nghiệp

7. Dịch vụ bản đồ số